Tunteeton ajattelija siirtyy pois kokonaistarkennuspisteestä ja operoi epäolennaisissakin asioissa tarkasti sillä sivualueella, joka jää jäljelle. Hän harhautuu siksi, että tämä tunneälytypistetty malli toimii esim. tekniikan alueella moitteettomasti. Koska usko sen toimivuuteen on vahva, sen kykyä muilla elämänalueilla ei osata kyseenalaistaa. Siksi sen luoma kapea katsantokanta riittää ja muuta opitaan keinotekoisesti pitämään turhana.