Tiede ei kykene tutkimaan viisauskirjan olennaista sisältöä. Se tutkii yleensä ainoastaan kirjallista teosta ja sen köyhiä ulkopiirteitä, pääsemättä koskaan asiaan. Lisäksi tutkiva yhteisö ei tunnista tämänkaltaista kritiikkiä, koska on kirjatietoinnossaan etääntynyt kauas viisauden olemuksesta ja korvannut sen keinotekoisella lähestymistavalla. Keinotekoisen lähestymistavan valinta ja tarkka pitäytyminen siinä on oikeuttanut sille ominaisen skeptisen kritiikin suunnan. Totuus ei ole sitä tehnyt.