Herkkyys kerää hienoviritteistä johtopäätöstentekomateriaalia, karkeus näkee vain valtavat järkäleet, jotka eivät kerro paljon. Siksi totuutta voi etsiä ainoastaan elämällä herkkyyttä keräävää vaatimatonta elämää, jossa karkeuden kertymistä varotaan ja herkistymistä vaalitaan. Syvätotuus – joka on aina luonteeltaan subjektiivinen - annetaan vain sille, joka kieltäytyy vallasta, kunniasta, ja alemmasta himoluonnosta. Hedonistisessa ja liikaa objektiivisuuteen kallistuneessa kulttuurissa se on erityisen vaikeaa ja monet erehtyvät muuntamaan totuutta hyödyksi tai kaavaksi. Tositieto ei usein suostu mittaukseen, eikä se myöskään ole irrallista tarkistettavaa muistitietoa. Totuus erotetaan rivien välistä herkkyyden, laajentumisen ja kokemuksen avulla.