Se joka tutkii pitkään pikkutarkasti sivuseikkoja, sokeutuu olennaiselle. Se joka uskoo, että matemaattinen malli todella heijastaa elämän olennaisia puolia, menettää loputkin herkkyydestään.