Tieteellinen tutkimustapa kysyy tiettyjä kysymyksiä ja ratkaisee niitä tietyllä tavalla. Se on sokea piirinsä ulkopuoliselle. Tiede ei halua todella kyseenalaistaa järjestelmäänsä. Sen askartelema maailmankuva on hieno, mutta metodin valikoima. Osittuminen aikaansaa lisää osittumista ja metodin sisään eksymistä. Syväperuste ei ole tiedemetodille peruste, koska havaintoherkkyyttä ei ole, eikä sitä voi mitata. Syväperuste kyseenalaistetaan keinotekoisen ja objektiivisesti pinnallisen argumentointivaatimuksen typistävällä voimalla. Maailmankuvastamme puuttuu syvyys vaikka kaikki vaikuttaa asialliselta, sillä kolmasosa tähdistä on pudonut maahan ja pätemistarpeesta kyseenalaistavat saivartelijat kasvattavat uuden mutta keinotekoisen pään totuuden miekan katkaisukohtiin... Kaikki tämä siksi, että syvälle eteneminen on metodisesti kielletty.