Tekstin lukeminen oivaltavasti on tehnyt tilaa ja kohtalokkaan myönnytyksen informatiiviselle tekstin lukemiselle. Sen juuret ovat yllättävässä paikassa: Kansojen liikkumisessa: Kehittyneet mahtimaat ovat sijainneet kansojen liikkumien solmukohdissa ja niillä on myös paljon mielipidevaltaa. Kyseisten kansojen kieleen on aikojen saatossa sekoittunut paljon vieraita aineksia, joilla ei ole suoraa merkitystä, vaan se tulee tietää koska se on vierassana. Tämä pinnallistaa ymmärtämisen tapaa. Samalla on kehittynyt väärän tiedon kulttuuri, jossa sovitut termit sotketaan tietoon ja siksi koulussa alleviivataan käsitemerkityksiä, ei syvyyttä.