Sovitut tiedot eivät ole onnellisuuden ja ydintotuudenkaan näkökulmasta kovin olennaisia. Niillä on kulttuurissamme ylisuuri merkitys.