Perusteetonta epäilyä pidetään hyveenä. Viitteidensiirtelypasianssia tositiedon takeena.