keskiviikko, 7. elokuu 2019

Itsesynnytetty näennäisfaktauskonsuunta

Tunteeton ajattelija siirtyy pois kokonaistarkennuspisteestä ja operoi epäolennaisissakin asioissa tarkasti sillä sivualueella, joka jää jäljelle. Hän harhautuu siksi, että tämä tunneälytypistetty malli toimii esim. tekniikan alueella moitteettomasti. Koska usko sen toimivuuteen on vahva, sen kykyä muilla elämänalueilla ei osata kyseenalaistaa. Siksi sen luoma kapea katsantokanta riittää ja muuta opitaan keinotekoisesti pitämään turhana.

sunnuntai, 4. elokuu 2019

Ulkoisen paineentasaajan varjossa

Jos sielu on ottanut koostumukseensa helpottavia kompromisseja, se ei näe enää kovin syvälle. Ulkoinen sielunrakenne heikentää asioiden sisäännäkökykyä. Tosin väärin toteutetun puhtauspyrkimyksen tuottama sielullinen tukahduttaminen on lähes yhtä suuri virhe.

tiistai, 23. heinäkuu 2019

Väärän tarkennuksen epätarkentava vaikutus

 Samalla kun touudenetsintää kaavamaisetaan, tehdään terve tunnenyanssi toimintakyvyttömäksi. Tämän jälkeen syntyy valtavasti irrallisia painotusvirheitä. Lisäksi samalla asioita sisältä katsova aito ajattelu kuolee ja se korvataan syvänäköön kykenemättömällä ulkoisella ajattelulla. Tämän jälkeen todetaan:” Emme voi tietää: meidän on kuljetettava ajatteluamme epäilyn negaation kautta.” Em. ajattelu terästettynä itse synnytetyllä kaiken epäilyllä, estää syvällisen maailmannäkemyksen lopullisesti ja käsiin jää vain materiaalisen maailman seulottu pinta.

torstai, 18. heinäkuu 2019

Informaatio- ja ulkoaopetusyhteiskunnan lopputuotos

Järjestelmä tekee usein ihmiselle henkisen lobotomian kahdenkymmenen ikävuoden jälkeen. Aivot eivät kestä painetta, vaan siirtyvät käsitejäädytettyyn muisteluun.

maanantai, 15. heinäkuu 2019

Varautuneisuuden juuri

Pahat ihmiset nakertavat muiden ihmisten keskinäistä luottamusta.

  • Itseään ylläpitävä harhasuunta

    Ulkopuolelta ilman viisautta katsova maailmankuva on opetettu meille ainoana oikeana. Sen seurauksena elämme runsauden ajassa onnettomina, mutta meillä ei ole aikaa tiedostaa sitä. Sisäisen tien tarve nykyajassa on korostunut...