maanantai, 21. lokakuu 2019

Yön sumu ja Aurinko

Herkkyys kerää hienoviritteistä johtopäätöstentekomateriaalia, karkeus näkee vain valtavat järkäleet, jotka eivät kerro paljon. Siksi totuutta voi etsiä ainoastaan elämällä herkkyyttä keräävää vaatimatonta elämää, jossa karkeuden kertymistä varotaan ja herkistymistä vaalitaan. Syvätotuus – joka on aina luonteeltaan subjektiivinen - annetaan vain sille, joka kieltäytyy vallasta, kunniasta, ja alemmasta himoluonnosta. Hedonistisessa ja liikaa objektiivisuuteen kallistuneessa kulttuurissa se on erityisen vaikeaa ja monet erehtyvät muuntamaan totuutta hyödyksi tai kaavaksi. Tositieto ei usein suostu mittaukseen, eikä se myöskään ole irrallista tarkistettavaa muistitietoa. Totuus erotetaan rivien välistä herkkyyden, laajentumisen ja kokemuksen avulla.

lauantai, 19. lokakuu 2019

Suuri tarkoitus

Olemme aikojen aamuna lupautuneet eräänlaiseen peliin. Kun me astumme sen kentälle, unohdamme alkuperämme… Vähittäinen uudelleenmuistanta käynnistyy kuolemisprosessin jälkeisenä kehitystienä. Kunnes peli kutsuu jälleen… Se kutsuu niin kauan, että kaikki särmät on hiottu.

keskiviikko, 28. elokuu 2019

Totuuden irvikuvat

Kaikissa uskonnoissa on moraalinen hyvyyden ja totuuden jumalallinen ydin. Ne ovat kuitenkin monimutkaisen inhimillisen sisäisen valtapelin ja laiskuuden seurauksena alkaneet painottaa sivuseikkoja ja väärinkäsityksiä, ja kääntyneet vuosisataisessa prosessissa jopa päälaelleen. Vihatessaan ja jopa tappaessaan toisinajattelijoita ne todistavat huomattavaa epäkypsyyttään, mutta joukkoonkuulumisenhalun ja oikeassaolemisentarpeen tuottama vallan tunne estää niitä tiedostamasta tilaansa. Uskontojen viha ja teeskennelty rakkaus ovat merkkejä sielun menettämisen sivuraiteesta.

tiistai, 27. elokuu 2019

Subjektiivisen objektiivinen subjektisointiyritys

Tiede ei kykene tutkimaan viisauskirjan olennaista sisältöä. Se tutkii yleensä ainoastaan kirjallista teosta ja sen köyhiä ulkopiirteitä, pääsemättä koskaan asiaan. Lisäksi tutkiva yhteisö ei tunnista tämänkaltaista kritiikkiä, koska on kirjatietoinnossaan etääntynyt kauas viisauden olemuksesta ja korvannut sen keinotekoisella lähestymistavalla. Keinotekoisen lähestymistavan valinta ja tarkka pitäytyminen siinä on oikeuttanut sille ominaisen skeptisen kritiikin suunnan. Totuus ei ole sitä tehnyt.

tiistai, 27. elokuu 2019

Nippeli ja ytimeenmenemättömyyshaluttomuustutkimuskulttuurin lopputulema

Pikkutarkkuus epäolennaisessa johtaa usein kokonaiskuvan hämärtymiseen.

  • Itseään ylläpitävä harhasuunta

    Ulkopuolelta ilman viisautta katsova maailmankuva on opetettu meille ainoana oikeana. Sen seurauksena elämme runsauden ajassa onnettomina, mutta meillä ei ole aikaa tiedostaa sitä. Sisäisen tien tarve nykyajassa on korostunut...