Sisäinen suvaitsevaisuus ei saa muuttua leväperäisyydeksi toiminnassa, tai sitä edeltävän väärän ajatussuunnan liian pitkäaikaisessa sallimisessa. Ihmisen on pysyttävä keskellä: Oikea sisäinen vapaus. Koskemattomuus vääriin toimintavirikkeisiin.